FADDERBARN

Zambia är svårt drabbat av HIV/AIDS.  Liksom många länder i Afrika. Detta har lett till att det finns många föräldralösa barn. 2003 startade vi att bygga en skola i Kaneynda, Mpongwe distrikt men arbetar nu att överlämna skolan till staten .

Vi stöder idag ca 300 barn varav de flesta även går i olika skolor i Zambia, Etiopien, Tanzania ( Dar es Salaam och Zanzibar

Under regnperioden, som infaller nov-maj, är Malarian som värst då mygglarverna utvecklas snabbare i det fuktiga klimatet. Även ormarna söker sig då in i hyddorna. Under juni månad är det kallperiod, vid floderna kan det endast vara några plusgrader. Då är det ganska vanligt att man tar in stora stockar i hyddorna och eldar. Det är då vanligt med bränder, taket är gjort av halm. På sjukhuset kommer in svårt brännskadade barn.

Torrperioden juni-nov, okt är som varmast med upp till 40 grader C. Vattendrag torkar ut och det blir mycket infektioner. Man dricker otjänligt vatten. Tre brunnar har borrats i Kanyenda. Vi planerar att borra en utanför Addis Abeba. Jag vill påstå att det är det bästa vi gjort. Det är en glädje att se att den är i bruk hela dagarna. Inte minst barnen pumpar upp vatten och hjälper till. Kvinnorna sitter och tvättar runt brunnen, tvättar håret. Brunnen är verkligen en livlina. Det har planterats mycket mango och bananträd.