Etiopien

Utanför Addis Ababa, Etiopiens huvudstad

har vi tillgång till en tomt.
I den växande stadsdelen finns idag ca  200.000 invånare. 

Skola och dricksvatten finns på ca 1 timmas promenadavstånd.
Vi planerar i samarbete med befintlig organisation borra brunn och i framtiden bygga en skola.

Utan Er hjälp funkar det inte, så hjälp oss att få fler faddrar.
För 200 kr/månad hjälper du hela familjer till friskt vatten,  men kan du inte ge det är alla bidrag välkomna.

Tanzania - Dar Es Salaam

Child in the Sun - är ett gatubarnsprojekt i Dar Es Salaam, Tanzania.

I staden centrum finne ett "Dropinn Centra", dit pojkar kommer eller får kontakt med Martin Modest ( ansvarig för centrat) och erbjuds hjälp att bli rehabiliterade från droger och kriminalitet.
Pojkarna kommer från städer/områden i Tanzania för att söka arbete och lyckan i storstaden men misslyckas.
En del av pojkarna har kastats ut av mor och far pga att de har nya relationer och de vill inte ha med dem att göra eller de är föräldralösa. 
Efter tre månader på Dropinn erbjuds de att komma till Child in the Sun center  ( (http://childinthesun.co.tz/) ca 40 km utanför Dar es Salaam.
Här bor de tio och tio i var sitt hus, får utbildning till snickare, svetsare, skräddare, djurskötare. 

- Vi skall hjälpa dem att få igång en bilmekaniker utbildning.

-Här kan du hjälpa oss med pengar till uppbyggnad, verktyg och lärare.

Tanzania - Zanzibar

All Nations Academy, utanför Stonetown, Zanzibar, ligger en av få kristna skolor.

Vårt engagemang är att hjälpa dem att renovera skolan. Om inte det sker kommer myndigheterna stänga skolan.

Idag går ca 120 barn från olika religioner på skolan men där finns plats för  200 barn. 
Dr, Daniel Kwilemba är ansvarig tillsammans med 10 talet volontärarbetande lärare.

Skolan ligger längs en huvudväg med hård trafik. Grind måste markera skolområdet för att skydda barnen för trafiken.
 

- Vår hjälp är nu  att renovera 2:a våningen av skolan. Där var en stor lokal 28 m lång och 7 meter bred. Vi gör där nu tre klassrum, förråd och kontor. Hoppas du vill vara med.

Besök utanför Addis
Barn gillar alltid att vara med på foto
i Addis kyrka
Här behöver vi hjälpa dem med en ny förskola och framförallt toaletter, vilket saknades
Samling med barn i kyrkan
Vi träffade många barn på alla platser.
Kyrkan i Addis önskade alla barn var med i en förbönsstund och välsignelseakt.
Bli FADDER
Välj att stödja vår verksamhet. Du kan följa med och se vårt arbete på våra fadderresor
Child in the Sun
Gatubarns centra utanför Dar Es Salaam.
Pojkhem för ca 100 pojkar mellan 8-18 år. Skolutbildning
Child in the Sun  Dar Es SalaamFr Mento
Utbildning till snickare för pojkar, som tillbringat livet på gatorna.
-Child in the Sun  Dar Es SalaamP5170257
Skräddar - utbildning på pojkhemmet
All Nations Academy, Zanzibar
Här kan barn få skolutbildning . De som inte vill gå i koranskolorna har sin möjlighet på denna kristna privatskola
All Nations Academy- renoveras
Vi hjälper dem att renovera och bygga om denna del av skolan på Zanzibar
Show More

HJÄLPEN NÅR FRAM!

Children Need Help (org.nr 802416-7192), tidigare Insamling - Zambias Barn, är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto.

Plusgiro 90 00 03-5 - Bankgiro 900-0035 - Swish 9000035

IBAN: SE1295000099601809000035

SWIFT: NDEASESS

Detta är ett bevis på att vi hanterar dina gåvor med största effektivitet.

© Children Need Help (formerly Insamling - Zambias Barn 2006-2020). All rights reserved.

Child in the Sun

Gatubarns centra utanför Dar Es Salaam. Pojkhem för ca 100 pojkar mellan 8-18 år. Skolutbildning