SKOLAN

Vi har från 2003 till 2020 byggt en skola  Kanyenda Center School, Mpongwe, Zambia.
Skolans första del började byggas efter första hjälpen från ”Världens Barn fond” 2004-2005. Nästa del byggdes efter en donation från ett Alingsås par och var klar 2008.  det finns idag  2020 9 klassrum med biutrymme samt en boende del för  8 lärare. 

Skolan har elektricitet tack vare gåvogivarna. Därför har skolan blivit en samlingsplats även efter mörkrets inbrott.  Idag går cirka 350 barn i skolan. All Undervisning, skoluniform, böcker och skollunch är fri.
Det finns stort behov idag av förskollärare och grundskollärare. Lärarna på plats vill gärna ha nya pedagogiska tips. Idag får barnen endast sitta och upprepa vad läraren säger eller skriver. Att variera undervisningen är ett mål. Grupparbeten och problemlösning i par vore nyttigt för att stärka individen.

Målet är att alla skall kunna läsa och skriva och kommunicera på engelska när de lämnar 3:an .
Det är barn från åk 0 till 7. Målet är att lämna över skolan till lokala skolmyndigheterna så snart som möjligt år 2020. 
Ett läsår i Zambia är uppdelat i 3 terminer, jan-mars, maj-juli samt sep-dec. Loven sammanfaller med jordbrukets olika perioder.
Alla barn får ett mål mat per skoldag. Oftast serveras ”n’shima”, gröt gjord på majsmjöl. Vid speciella tillfällen kan potatis eller ris serveras.

Zambias barn kommer att ändra namn till "Children Need Help" och vi går vidare att hjälpa barn i  Etiopien och Tanzania  år  2020.

HJÄLPEN NÅR FRAM!

Children Need Help (org.nr 802416-7192), tidigare Insamling - Zambias Barn, är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto.

Plusgiro 90 00 03-5 - Bankgiro 900-0035 - Swish 9000035

IBAN: SE1295000099601809000035

SWIFT: NDEASESS

Detta är ett bevis på att vi hanterar dina gåvor med största effektivitet.

© Children Need Help (formerly Insamling - Zambias Barn 2006-2020). All rights reserved.